Tag: bandaaceh

Visit Aceh Now Yukkkkkkk

Bungong jeumpa… bungong jeumpa… megah di Aceh Bungong telebeh,,, telebeh,, indah lagoina Puteh.. kuneng ..mejampu mirah Keumang siulah cidah that rupa Lam sinar buleun.. lam sinar buleun.. angen peu ayon Ru roh mesuson.. mesuson,,, nyang …